فیلم آخرین نتایج آرای ریاست جمهوری تا این لحظه خبرگزاری شبستان:اعلام آخرین نتایج آرای ریاست جمهوری تا این لحظه از زبان رئیس ستاد انتخاباتی جناب آقای احمدی