لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو خبرگزاری شبستان: فیلم فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران