تلاوت تحدیر (تندخوانی) جزء سوم قرآن کریم  خبرگزاری شبستان: تلاوت تحدیر جزء ۳ قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از آیه ۲۵۳ سوره «بقره» تا آیه ۹۱ سوره «آل عمران»
۳۴:۳۷
آخرین مطالب زیر سرویس
بیشتر