تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء اول قرآن کریم  خبرگزاری شبستان: تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء ۱ قرآن کریم توسط «استاد معتز آقایی»؛ از ابتدای سوره «حمد» تا آیه ۱۴۱ سوره «بقره»
۳۴:۲۳
آخرین مطالب زیر سرویس
بیشتر