رادیو شبستان / دم دم های افطار خبرگزاری شبستان: گرد و غبار نارنجی رنگ غروب، کم کم بر سر و روی کوچه ها و خانه های شهر بال می افشاند و پایان روز را پشت تمام پنجره ها عیان می کند. زیر سقف تمام خانه ها، نسیمی عاشقانه جاری است....
آخرین مطالب زیر سرویس
بیشتر