اینفوگرافیک / عیدی کارگران برای سال ۹۵ چقدر است؟ خبرگزاری شبستان: خبرگزاری شبستان از بیشینه عیدی و دستمزد کارگران در پنج سال اخیر، گزارش می دهد.
آخرین مطالب زیر سرویس
بیشتر