امروز:یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ نسخه اصلی خبرگزاری
کارشناس مذهبی در گفت وگو با شبستان:
جاودانگی عاشورا وامدار وفاداری های عباس گونه است
خبرگزاری شبستان: یکی از ویژگی های خاص حضرت عباس (ع) وفاداری بود. در حقیقت پیروزی و سربلندی هر نهضت و قیام مرهون و مدیون وفاداری یارانی است که در آن حضور پیدا می کنند تا نهضت با اتکاء به وفای آنان به اهداف شکوهمندانه خود دست یابد.
در نشست «مروری بر پژوهش های حسینی در آکادمی های غیرشیعی» مطرح شد:
عاشوراپژوهی اسپانسر مالی مطالعاتی می خواهد/عاشورا بخشی از هویت شیعه است
خبرگزاری شبستان: رحمانی: در حوزه پژوهش، مهمترین مسئله و مؤلفه بحث حامی مالی (اسپانسر) و حمایت های مطالعاتی است. فخرروحانی: مشکل محققان غیرشیعی این است که مقام امامت را در حد مقام خلافت تنزل می دهند و حرکت سیدالشهدا(ع) را یک حرکت سیاسی قلمداد می کنند.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
ایستایی نسبی ما در علوم انسانی ناشی از بی توجهی به میراث فکری مان است
خبرگزاری شبستان: ایستایی نسبی که در حال حاضر در علوم انسانی با آن مواجه شده ایم، ناشی از عدم توجه به میراث ارزشمندمان است. مشخص کردن جایگاه شروع فرآیند علم سازی اهمیت ویژه ای دارد، باید برای شناخت نیازهای انسان نگاهی به وضعیت معاصر داشته باشیم.