امروز:شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ نسخه اصلی خبرگزاری

کمبود آب در سد مخزنی دز

ارتفاع فعلی آب در سد دز حدود ۳۰۶.۵ متر از سطح دریای آزاد است اما بر اساس قاعده این ارتفاع نباید کمتر از ۳۱۰ متر باشد و با توجه به وضعیت خشکسالی به منظور پایداری سد و بهره برداری به صلاح نیست تا ارتفاع از این میزان پایین تر برود.

سرویس: عکس - خبری
زمان: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ - ۰۹:۰۳
شناسه خبر: ۶۸۲۱۸۱