امروز:شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ نسخه اصلی خبرگزاری

روزنامه شماره ۴۰۰

روزنامه شماره ۴۰۰

خبرگزاری شبستان: گزارش خبری شبستان از روزی که گذشت

زمان: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - ۱۵:۰۰
شناسه خبر: ۶۸۱۴۷۱