امروز:شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ نسخه اصلی خبرگزاری

روزنامه شماره ۳۹۸

روزنامه شماره ۳۹۸

خبرگزاری شبستان: گزارش خبری شبستان از روزی که گذشت

زمان: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ - ۱۳:۲۰
شناسه خبر: ۶۸۰۹۸۱