امروز:چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ نسخه اصلی خبرگزاری

روزنامه شماره ۳۹۷

روزنامه شماره ۳۹۷

خبرگزاری شبستان: گزارش خبری شبستان از روزی که گذشت

زمان: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - ۱۲:۵۰
شناسه خبر: ۶۸۰۰۸۵