شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ السبت ٣ شعبان ١٤٤١ Saturday, March 28, 2020

تهیه شیلد های پزشکی توسط گروه های جهادی

تعدادی از بانوان بسیجی و جهادی در اقدامی خیرخواهانه و به منظور شکست بیماری کرونا روزانه تعداد زیادی از شیلد های پزشکی مورد نیاز بیمارستان های تهران را تولید میکنند.

۱۳۹۹/۱/۸ - ۰۰:۲۵

رئوف شهبازی