شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ السبت ١٩ صفر ١٤٤١ Saturday, October 19, 2019

ماهی قرمز

ماهی قرمز را هنگام حلول سال نو بر سر سفره هفت‌‌سین می گذارند تا سال از «برج حوت» به «برج حمل» تحویل شودکه به سبب این امر حدودا چند هفته مانده به پایان سال افراد زیادی به فروش ماهی قرمز روی آورده و پیاده روهای شهر مملو از دستفروشان ماهی قرمز می شود.

۱۳۹۷/۱۲/۲۴ - ۰۲:۲۴

سید خلیل موسوی