شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ السبت ٢٠ رمضان ١٤٤٠ Saturday, May 25, 2019

جشنواره خیریه غذا و صنایع دستی

همسران دیپلمات های وزارت امور خارجه با مشارکت همسران سفرای خارجی مقیم تهران جشنواره خیریه غذا و صنایع دستی به مدت دو روز در دفتر مطالعات وزارت خارجه برگزار کردند و تمامی درآمد های این جشنواره صرف امور خیرخواهانه می گردد .

۱۳۹۷/۷/۲۶ - ۲۰:۲۱

رئوف شهبازی