شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ السبت ٩ صفر ١٤٤٠ Saturday, October 20, 2018

برداشت گل نرگس از نرگس زارهای استان فارس

گل نرگس از نرگس زارهای گل برنجی، خفر جهرم استان فارس در حال برداشت است.

۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۱۳:۰۲

محسن تورع