یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ الأحد ١٢ رمضان ١٤٣٩ Sunday, May 27, 2018

برداشت گل نرگس از نرگس زارهای استان فارس

گل نرگس از نرگس زارهای گل برنجی، خفر جهرم استان فارس در حال برداشت است.

۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۱۳:۰۲

محسن تورع