شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ السبت ١٩ صفر ١٤٤١ Saturday, October 19, 2019

غار کرفتوی دیواندره در انتظار ثبت جهانی

همایش ملی کرفتو با هدف معرفی این اثر ملی و در راستای کمک به ثبت جهانی غار کرفتو در دیواندره برگزار شد.

۱۳۹۵/۳/۸ - ۱۵:۰۹

سارا نوری