شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ السبت ١٩ صفر ١٤٤١ Saturday, October 19, 2019

زمستان در راه

با وجود سرمای سخت ، مهاجران به سختی در حال عبور از مرز صربستان و مقدونیه هستند.

۱۳۹۴/۱۰/۲۹ - ۱۳:۵۰

Reuters