جنبش الوفاق خواستار آزادی شیخ سلمان شد
معاون رئیس جنبش الوفاق جامعه اسلامی بحرین گفت که رهبر زندانی این گروه ، شیخ علی سلمان ، همچنان از حمایت گسترده مردم برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از lualuatv، معاون رئیس جنبش الوفاق جامعه اسلامی بحرین گفت که رهبر زندانی این گروه ، شیخ علی سلمان ، همچنان از حمایت گسترده مردم برخوردار است.

 

شیخ حسین الدیهی عضو الوفاق و مرد شماره دو این جنبش در پستی توئیتری خواستار آزادی شیخ سلمان از زندان شد و گفت: مردم بحرین همچنان به مخالفت خود با رژیم آل خلیفه ادامه خواهند داد.

 

شیخ الدحیی نوشت: مردم با شما هستند. شیخ سلمان یک شخصیت مهم در جنبش بیداری اسلامی مردم بحرین است و خواستار اصلاحات مشروطه و انتخاب نخست وزیر از طریق انتخابات شده بود.

 

شیخ سلمان در حالی که ریاست گروه الوفاق را بر عهده داشت ، در سال 2015 توسط نیروهای امنیتی بحرین بازداشت شد. در نوامبر سال گذشته ، وی به جرم هدستی و ارتباط با قطر برای ایجاد ناآرامی به حبس ابد محکوم شد.

چاپ خبر