سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
عدم وابستگی بودجه ۹۹ به نفت خبر مسرت بخشی است
حسینی شاهرودی با اشاره به سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه لایحه بودجه ۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد، گفت: این خبر مسرت بخشی است که ما شاهد تغییر ساختاری در بودجه باشیم.

سید حسن حسینی شاهرودی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به لایحه بودجه 99 و توضیحات رییس جمهور در مورد اینکه این لایحه اولین لایحه بودجه است که در طول چهل سال اخیر کمترین وابستگی را به نفت داشته است، گفت: گزارشی که رییس جمهور دادند گویای این بود که در طول چهل سال گذشته لایحه بودجه 99 اولین لایحه بودجه ای است که کمتر وابستگی را به نفت دارد و این یک خبر مسرت بخش است که تغییرات ساختاری را در بودجه شاهد باشیم.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته ما باید ببینیم منابعی که قرار است برای جبران هزینه های دولت در نظر گرفته شود، از چه محلی است؟ اگر بنا باشد همانند سنوات گذشته از محل اوراق و عرضه باشد، طبیعتا دولت و ملت را کماکان بدهکار می کند.

 

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این منابع از طریق اخذ مالیات باشد، باید مراقب باشیم که در شرایطی که تورم در کشور سرسام آور است این افزایش مالیات ناشی از پایه مالیاتی نباشد بلکه با شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شود.

 

وی ادامه داد: با شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی ما می توانیم منابع مالی خوبی به دست بیاوریم. در حال حاضر عدد بالایی سهم فراریان مالیاتی است که با مکانیسمی که ما در قانون صندوق های مکانیزه فروش و قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده ایم و همچنین با توجه به سامانه جامع مالیاتی امیدواریم از این فرار مالیاتی جلوگیری کنیم و شاهد تامین منابع جدید از محل درآمدهای مالیاتی باشیم.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به هر حال ما دولت را در مورد عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کمک می کنیم و اتفاقا این مهم هدف مجلس بوده است و امیدواریم در این راه با شناسایی منابع درآمدی جدید بتوانیم موفق عمل کنیم. 

 

وی خاطرنشان کرد: البته ما باید لایحه بودجه را در کمیسیون تلفیق و همچنین در صحن مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار دهیم و بعد اعلام نظر جدی و کارشناسی در این مورد داشته باشیم.

چاپ خبر