ضرب و شتم روحانی شیعه بحرینی به خاطر سخنان ضدشاه
در اتهامات صادر شده علیه این روحانی شیعه بحرینی گفته شده است که به علت توهین به مقامات و پادشاه بحرین سال های زندانی این روحانی اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از lualuatv، دادستان عمومی بحرین روز پنجشنبه اتهامات و محکومیت های جدیدی برای شیخ عیسی القفاس روحانی شیعه بحرینی صادر کرد. وی هم اکنون در زندان به سر می برد.

 

در اتهامات صادر شده علیه این روحانی شیعه بحرینی گفته شده است که به علت توهین به مقامات و پادشاه بحرین سال های زندانی این روحانی اضافه خواهد شد.

 

شیخ قفاس پس از سخنان ضد شاهی خود توسط یک افسر زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و شكنجه شد. وی هم اکنون در سلول انفرادی قرار دارد و از دیدارهای خانوادگی و تماس با آنها محروم شده است.

 

شیخ القفاس در ژانویه سال 2016 بازداشت شد و به 10 سال زندان محکوم شد. این روحانی توسط دادگاه عالی بحرینی به شرکت در گروههای تروریستی و ارتباط با حزب الله متهم شده است.

چاپ خبر