معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی
تقویم برگزاری کمپ استانی کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد
بروجردی از برگزاری نخستین کمپ کارآفرینی این دانشگاه در سطح واحدهای استانی منتخب خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، «مهدخت بروجردی علوی» با اشاره به برگزاری نخستین کمپ کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: برگزاری این رویداد علمی یکی از برنامه های کاربردی و انگیزشی با محوریت کسب و کار و کارآفرینی است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: این دانشگاه به عنوان متولی آموزش های شغل محور، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اشتغال و توسعه کارآفرینی و همچنین نیل به اهداف مقرر در سند راهبردی دانشگاه در افق ۱۴۰۴، اولین کمپ کارآفرینی واحدهای استانی برگزار می کند.

وی بیان: کمپ کارآفرینی به منظور تشویق و ترویج فرهنگ ایده‌پردازی و خلاقیت، شناسایی و حمایت از ایده‌های نو، توسعه تفکر به کارگیری علوم و فناوری و آموخته‌های دانشگاهی در راستای تولید ثروت و ایجاد اشتغال، آشنایی دانشجویان با موضوع چگونگی راه‌اندازی یک کسب و کار، آشنایی با چگونگی جلب سرمایه و تأمین منابع مالی جهت توسعه کارآفرینی، تعامل مؤثر صاحبان ایده، دانشگاه و سرمایه‌گذار در جهت تکمیل چرخه تبدیل ایده به کسب و کار، در واحدهای استانی منتخب برگزار می شود.

وی کمپ کارآفرینی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی را نوعی رویداد علمی فشرده (حداکثر پنج روز) معرفی کرد که به طور پیوسته و طی چند مرحله عملیاتی مشخص در مکان مناسب برگزار شده و زمینه تقویت تفکر خلاق، ایده‌پردازی تجاری و بازآموزی مفاهیم و قواعد کارآفرینی را ایجاد کرده و به تدوین یک طرح کسب و کار کاربردی و ارائه آن در بورس ایده کمپ منتهی می‌شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مخاطبان این رویداد را دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه معرفی کرد و افزود: از بخش های اصلی کمپ کارآفرینی می توان به برگزاری کارگاه ها و سمینارهای تخصصی از جمله کارگاه موفقیت، طراحی آینده، تغییر در نوع نگرش، خلق ایده، خلاقیت، نوآوری، تهیه طرح کسب و کار و برندسازی، همچنین مشاوره با متخصصان در قالب کلینیک تخصصی، رایزنی با سرمایه‌گذاران و صندوق‌های مخاطره پذیر و بورس ایده اشاره کرد.

وی از تمامی مراکز آموزش علمی کاربردی متقاضی برگزاری این رویداد علمی خواست، مجوز لازم برای اجرای این رویداد را، قبل از برگزاری از کمیته کارآفرینی واحد استانی تقاضا کنند تا پس از نظارت واحد استانی از موضوع، مشمول دریافت امتیاز مربوطه در بخش فعالیت های حوزه پژوهش، فناوری و کارآفرینی شوند.

متقاضیان جهت آگاهی از تقویم برگزاری نخستین کمپ استانی کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی و محورهای تخصصی هر کمپ، به پرتال کمپ کارآفرینی دانشگاه به آدرس     http://camp.uast.ac.ir مراجعه کنند.

چاپ خبر