طرح راستگرایان تندروی فرانسه برای محدودکردن نمایندگان مسلمان
راستگرایان تندرو فرانسه برای محدود کردن نمایندگان مسلمان این کشور خواستار ممنوعیت فهرست های انتخاباتی مبتنی بر دین و قومیت شدند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، راستگرایان محافظه کار و تندرو به بهانه دین و قومیت برای ارایه پیش نویس یک قانون به سنای فرانسه مبنی بر ممنوعیت فهرست انتخاباتی برای اقلیت ها و جلوگیری از حمایت مالی دولت از آنها آماده می شوند؛ ناظران و تحلیلگران بین المللی معتقدند که این اقدام تندروها، اتحادیه دمکرات های مسلمانان در فرانسه را به طور خاص هدف قرار داده است.

 

این تصمیم راستگرایان تندرو به دلیل احساس خطر از سوی مسلمانان و تمایل مردم برای رای دادن به نمایندگان مسلمان اتخاذ شده است؛ به طوری که فهرست انتخاباتی اتحادیه دمکرات های مسلمانان فرانسه که سال 2012 میلادی تاسیس شد،  توجه بسیاری را به خود جلب نکرد، اما پس کسب نتایج نسبی خوب در برخی از مراکز رای گیری در طول انتخابات اخیر اروپا، صدای راستگرایان و راستگرایان تندرو علیه مسلمانان درآمد.

 

اتحادیه دمکرات های مسلمان فرانسه اعلام کرد: این بحث و جدل از آنجا بالا گرفت که این اتحادیه  تصمیم خود را برای ارایه فهرست نامزدهایش در 50 شهر فرانسه اعلام کرد. اما باوجود اصرار این اتحادیه بر پایبندی بر دمکراسی و احترام به ارزش های این کشور، راستگراهای تندرو مخالفت خود را اعلام کردند و در مقابل مسلمانان این کشور موضع گرفتند.

 

در همین حال، « روژی کروتی» عضو راستگرای محافظ سنای فرانسه، گفت: اسامی مسلمانان فرانسه در فهرست های انتخاباتی احزاب سیاسی وجود دارد و می توانند مسئولیت های حزبی را برعهده بگیرند؛ آیا این مسئله برای تلفیق و ادغام شدن آنها با جامعه بهتر نیست؟ آیا این مسئله بهتر از این نیست که در فهرست های انفرادی قرار بگیرند؟

چاپ خبر