معاون استاندار و فرماندار اصفهان خبر داد
کاهش آلایندگی‌ها با ساماندهی واحدهای تولید آجر در شرق اصفهان
حسین سیستانی با بیان اینکه از ۱۰۳ واحد تولید آجر در شهرستان اصفهان، ۹۱ واحد تولید آجر دارای مجوز دائم و مابقی دارای مجوز موقت یا بدون مجوز هستند، گفت: تغییر سوخت واحدهای تولید آجر از مازوت به گاز طبیعی، تأثیر بسزایی در کاهش آلایندگی ها داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اصفهان، «حسین سیستانی» در جلسه کمیته ساماندهی واحدهای تولید آجر مستقر در شرق اصفهان، با تاکید بر تعیین تکلیف واحدهای تولید آجر در شهر اصفهان گفت:‌ از 103 واحد تولید آجر در شهرستان، 91 واحد تولید آجر دارای مجوز دائم و مابقی دارای مجوز موقت یا بدون مجوز هستند که باید تعیین تکلیف شوند.

 

معاون استاندار و فرماندار اصفهان با اشاره به خسارت های بهداشتی ناشی از واحدهای تولیدی آجر در مجاورت شهر تصریح کرد: برای رفع مشکل آلاینده ها باید راهکارهای مناسب ارائه شود زیرا گرد و غبار و ریزگردهای ناشی از برداشت خاک توسط واحدهای تولید آجر، خسارت های بهداشتی بسیاری را به جامعه وارد می کند.

 

سیستانی با اشاره به تغییر در سوخت واحدهای تولیدی گفت: تغییر سوخت واحدهای تولید آجر از مازوت به گاز طبیعی، تأثیر بسزایی در کاهش آلایندگی ها داشته است.

 

 

 

چاپ خبر