مروری بر صفحه اول روزنامه های۲۱مهر قم
پالرمو تبدیل به قانون شده است/ بافندگان فرش در مرکزی تسهیلات می گیرند/اموال و دارایی های نمایندگان چرتکه انداخته می شود/مناقشات را می توان با مذاکره حل کرد از عناوین روزنامه های امروز قم است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، عناوین صفحه اول روزنامه های امروز قم به شرح زیر است:

 

۱۹دی:

پالرمو تبدیل به قانون شده است

همشهری:

بافندگان فرش در مرکزی تسهیلات می گیرند

ایمان:

اموال و دارایی های نمایندگان چرتکه انداخته می شود

 

شاخه سبز:

مناقشات را می توان با مذاکره حل کرد

چاپ خبر