سمینار یک روزه سرطان در یزد برگزار شد
سمینار یك روزه « وضعیت سرطان، تهدیدها و فرصت ها» با هدف بررسی وضیت سرطانها و عوامل خطر مرتبط در یزد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد، سمینار یك روزه « وضعیت سرطان،تهدیدها و فرصت ها» با هدف بررسی وضیت سرطانها در استان،عوامل خطر مرتبط در یزد برگزار شد.

 

محمدرضا دهقانی، معاون بهداشتی دانشگاه در این سمینار گفت: در حال حاضر ٦٠ درصد مرگ و میرها ناشی از بیماریهای غیرواگیر است كه مهمترین آنها بیماریهای قلبی- عروقی،سرطانها،بیماریهای مزمن تنفسی و دیابت هستند.
 

وی افزود: ٧٠ درصد مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای غیرواگیر مربوط به كشورهای درحال توسعه و با درآمد پایین است.
 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به سیمای سرطان در استان یزد اظهار داشت: با روند فزاینده و رو به رشد آمار سرطان در استان، پیش بینی می شود تا سال ٢٠٣٠ میزان بروز این بیماری به دو برابر افزایش یابد.
 

وی خاطر نشان كرد: در سال ٩١ تعداد ٨٥ هزار مرگ در كشور ثبت شده كه این آمار در سال ١٤٠٩ به ١٥٥ هزار مرگ می رسد و انواع سرطان دومین علت مرگ و میر بعد از بیماریهای قلبی و عروقی است.
 

معاون بهداشتی دانشگاه با اشاره به راه اندازی نظام ثبت سرطان در استان در سال ٩٤-٩٣ تصریح كرد: سرطان برست ٤٤ در هر ١٠٠هزار نفر جمعیت بیشترین سرطان ثبت شده در خانمها و سرطان پوست با ٣٥ در هر ١٠٠ هزار نفر جمعیت و پروستات با ٢٣ در هر ١٠٠ هزار جمعیت مهمترین سرطانهای ثبت شده در مردان استان هستند.
 

وی همچنین افزایش سن جمعیت و افزایش امید به زندگی را ٥٨ سال در سال ١٩٧٩ به ٧٦ سال در حال حاضر را از مهمترین عوامل افزایش بروز سرطان برشمرد و گفت: سرطان، ارتباط مستقیم با افزایش سن جمعیت دارد.
 

دهقانی شرایط و سبك زندگی مردم استان از جمله عدم مصرف كافی میوه و سبزیجات نسبت به میانگین كشوری، فعالیت بدنی كم( دومین استان كم تحرك كشور)،افزایش وزن و چاقی و مصرف دخانیات را از مهمترین عوامل شیوع سرطان در كشور برشمرد.
 

وی همچنین از وجود ٤٩ مركز جمع آوری مربوط به آمار سرطان در استان خبر داد و گفت: استان یزد در سال ٩٣ و ٩٤ رتبه نخست كشوری را از لحاظ كمیت و كیفیت ثبت سرطان در كشور به خود اختصاص داده است.
 

محمد رضا دهقانی در ادامه به تدوین و تصویب سند پیشگیری و كنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط از سال ١٣٩٥ تا ١٤٠٤ اشاره كرد و گفت: مشاركت اكثریت ذینفعان در تدوین برنامه های سند از ابتدای كار و تلاش در تدوین برنامه ها به صورت واقع بینانه از مهمترین ویژگیهای این سند است.
 

معاون بهداشتی دانشگاه افزود: یكی از اهداف تدوین این سند كاهش ٢٥ درصد خطر بیماریهای غیرواگیر است.
 

سمینار یك روزه «وضعیت سرطان،تهدیدها و فرصت ها» با حضور مدیر كل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، استاندار، رییس دانشگاه، مسئولان استانی و دانشگاهی در حال برگزاریست.

چاپ خبر