اصلاحات «بن سلمان» به «نماز» رسید
پاساژهای تجاری در عربستان تا به امروز هنگام پخش اذان درهای خود را برای برپایی نماز می بستند، اما اصلاحات بن سلمان باعث شد تا این پاساژها و رستوران ها هنگام نماز درهای خود را باز بگذارند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روسیا الیوم، پاساژها تجاری و مغازه ها و رستوران ها در عربستان به طور معمول چهار بار در روز هنگام اذان، کار را تعطیل می کند و نیم ساعت پس از هربار کار را از سرمی گیرند، اما این بار پس از پخش نماز مغرب کارگران یک رستوران در ریاض از گریل کردن گوشت بر کباب پز دست نکشیدند و کار خود ادامه دادند.

به نظر می رسد این مسئله پیش از این متفاوت بود، زیرا پلیس دینی، صاحبان قهوه خانه و مراکز تجاری را تحت تعقیب قرار می داند و پاساژها را در زمان نماز مجبور به تعطیلی می کرد؛ اما در مسئله پلیس دینی اقدامی انجام نداده است و گویی این مسئله در چارچوب اصلاحاتی است که عربستان در زمان «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان شاهد آن است.

عربستان ماه گذشته اعلام کرده بود که مقامات عربستان به فعالان تجاری اجازه دادند تا در ازای پرداخت پول به این مقامات، فعالیت تجاری خود را  24 ساعته انجام دهند. این پرسش در اینجا مطرح می شود که این مسئله شامل زمان های نماز نیز هست یا خیر. اما برخی از مغازه ها در مراکز تجاری، این تصمیم می تواند اشاره ضمنی باشد که اجازه کار هنگام نماز وجود دارد.

اگر مشخص شود که این نرمش در این زمینه آغاز شده است، یکی از حساس ترین اصلاحات در عربستان به شمار می شود. زیرا برخی از پاساژها درهای خود را هنگام نماز بازمی گذارند.

چاپ خبر