استارت آپ ها تکمیل کننده زنجیر ارزش آفرینی در روستاها هستند
معراجی گفت: شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در تکمیل زنجیره ارزش در روستاها نقش بسیار مهمی دارند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، «کاوه معراجی» در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره آواها و نواهای روستایی و عشایری و اختتامیه سالن کسب و کار آینده روستا گفت: فرهنگ و توانایی های روستاییان و عشایر ریشه در قومیت های ما دارد. 

 

معاون برنامه ریزی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری افزود: روستاییان با فرهنگ ناب که برگرفته از آیین ها و میراث ملموس است، ارزش های فرهنگی و هنری را تاکنون حفظ کرده اند.

 

وی با بیان اینکه از منتخبین برتر شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های روستایی تجلیل می کنیم، خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در تکمیل زنجیره ارزش در روستاها بسیار مهم است.

 

معراجی با بیان اینکه روستاها 26 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند، گفت: روستاها سهم 26 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارند که این میزان با توجه به جمعیت روستایی بسیار پایین است.

 

معاون برنامه ریزی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری افزود: حضور شرکت های استارت آپی و دانش بنیان باعث می شود که منافع و دستاوردهای روستایی به خود روستاییان بازگردد.

 

وی گفت: اکو سیستم کارآفرینی که در سالن کسب و کار آینده روستا تشکیل دادیم، امیدواریم بتواند در افزایش سهم روستاییان در تولید ناخالص داخلی موثر باشد.

 

معراجی با بیان اینکه 12 بخش مختلف در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر داشتیم، افزود: سالن کسب و کار آینده روستا مهمترین بخش این نمایشگاه بود.

 

وی با اشاره به برگزاری مراسم آیینی در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر گفت: امروز از گروه های برگزیده نخستین جشنواره آواها و نواهای روستایی و عشایری کشور نیز تجلیل می شود.

 

 

چاپ خبر