مروری بر صفحه اول روزنامه های ۲۶ تیر؛
سامانه هواشناسی فرودگاه پیام افتتاح شد/ نظارت غیر مستقیم بر مهدکودک های البرز
صفحه اول روزنامه های استان البرز اختصاص به دو محور موضوعی با عنوان خبر افتتاح سامانه هواشناسی فرودگاه پیام و نظارت غیر مستقیم بر مهدهای کودک استان البرز داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از البرز، صفحه اول روزنامه های البرز (چهارشنبه ۲۶ تیر) اختصاص به مسأله افتتاح سامانه هواشناسی فرودگاه پیام یافت.

 

چاپ خبر