دوره آموزشی ایمنی و اطفاء حریق برای شهروندان زاهدانی آغاز شد
شهردار زاهدان گفت: دوره آموزشی ایمنی و اطفاء حریق برای ۳۶۰ نفر از شهروندان داوطلب آغاز شد.

«پربار» با بیان این مطلب به خبرنگار شبستان گفت: 360 نفر دوره های آموزشی ایمنی و اطفاء حریق را فرا می گیرند.

 

شهردار زاهدان با بیان اینکه برگزاری این دوره های آموزشی یک هفته طول می کشد، یادآور شد: داوطلبان این دوره آموزشی نکات ایمنی، پیشگیری، اطفاء و امداد اولیه را فرا می گیرند تا به خانواده و افراد نزدیک خودشان این آموزش ها را انتقال دهند.

 

پربار با اشاره به اینکه کمبود پرسنل، امکانات و زیرساخت های آتشنشانی، مشارکت مردم در کاهش حوادث را می طلبد، گفت: سازمان آتشنشانی با کمبود نیرو روبه رو است و به تنهایی نمی تواند به مردم خدمات دهند لذا آموزش به داوطلبان می دهد.

 

شهردار زاهدان تاکید کرد: شرکت کنندگان پس از دوره آموزشی در کارگاه ها، مکان های صنعتی و فروشگاه ها حضور پیدا می کنند و کپسول های آتشنشانی را چک خواهند کرد.

 

وی افزود: وقوع 263 مورد حادثه آتش سوزی و حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه اسوء حسنه در سال گذشته، زنگ هشداری است که همگان آموزش لازم را برای مهار آتش سوزی قبل از رسیدن ماموران آتشنشانی فرا بگیرند.

 

چاپ خبر