پژوهشگر مدیریت اسلامی:
جذب زعیم علویان و پلوراليسم فرهنگی دو سیاست پلید مامون بود
پژوهشگر حوزه مدیریت اسلامی جامه المصطفی العالمیه گفت: جذب زعیم علویان و پلوراليسم فرهنگی دو سیاست پلید مامون بود.

به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت الاسلام «رضا ابروش» در سومین همایش علمی «سیره امام رضا(ع)؛ آموزه ها و کارکردها» که امروز(یکشنبه 23 تیرماه) در موسسه آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: هر کاری مبتنی بر برنامه است و هیچ انسانی وجود ندارد که بدون برنامه به انجام کاری بپردازد. برنامه ریزی نیز پل زدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است.


پژوهشگر حوزه مدیریت اسلامی جامه المصطفی العالمیه افزود: با توجه به موانعی که تحت کنترل ما قرار ندارند، برنامه ریزی به این وضع پاسخ نمی دهد و برنامه های استراتژیک و راهبردی می تواند پاسخگوی نیاز باشد.


وی با اشاره به وجود برخی عوامل مخفی در لایه های جامعه که بر برنامه ریزی اثر بگذارند، تصریح کرد: آینده پژوهی یکی از الزامات برنامه ریزی به شمار می آید و نمی توان بدون این مساله به برنامه ریزی پرداخت. متاسفانه کسی درباره آینده پژوهی سیره امام رضا(ع) کار نکرده است.


ابروش از اهل بیت(ع) به عنوان عقل کامل یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به دسیسه های عباسیان و برخی فرقه های فکری در آن زمان ایجاد می کردند، خراسان به کانون اندیشه های مختلف سیاسی و مذهبی مبدل شده و همچنین از نظر ثروت و رجال حائز اهمیت بود و کانون های تجاری جهان با خراسان تعامل داشتند.


وی جذب زعیم علویان و گسترش پلورالیسم فرهنگی به عنوان دو سیاست مامون یاد کرد و ادامه داد: سیاست شیطانی جذب زعیم علویان برای جلب توجه شیعیان و همچنین پلورالیسم و تکثر فرهنگی از مهمترین سیاست های مامون بود.


عضو هیأت علمی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی تأکید کرد که مامون سیاست کمرنگ شدن و امحای فرهنگ شیعه را دنبال و همطراز فرهنگ های آن زمان را دنبال کرد اما امام رضا(ع) بر استفاده از فرصت که در چارچوب آینده پژوهی است، اصرار ورزیده و تعامل علمی با رهبران فرهنگی را در پیش گرفته و صیانت و گسترش و تثبیت فرهنگ شیعه را دنبال کردند.


وی نفوذ امام رضا(ع) را در چارچوب تبدیل تهدید به فرصت عنوان کرد و گفت: آینده پژوهی به معنای غیب گویی نیست بلکه اقداماتی است که آینده پژوه باید برای افق زمانی مطلوب پیگیری کند. شناسایی و استفاده از پیشران در آینده پژوهی بسیار مهم است.

چاپ خبر