رشد ۲۰۰ درصدی بانکداری اسلامی در طول شش سال
حجم فعالیت های بانکداری اسلامی در مصر در مقایسه با شش سال گذشته رشد ۲۰۰ درصدی داشته است و نزدیک به ۳۰۰ میلیارد پوند تا پایان دسامبر گذشته ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ابوظبی الاخباریه، میزان فعالیت های بانکداری اسلامی در طول شش سال گذشته 200 درصد افزایش یافته است. به طوری که در پایان دسامبر گذشته نزدیک به 300 میلیارد پوند ثبت کرده است، این درحالی است که در دسامبر 2012 میلادی نزدیک به 100 میلیارد پوند ثبت شده است.

نسبت کل دارایی بخش بانکی از 2.7 درصد در سال 2012 میلادی تا پایان مارس گذشته 5.3 درصد افزایش داشته است. با این وجود هنوز خدمات و محصولات بانکداری اسلامی مصر به افزایش توسعه و خلاقیت در بخش های فردی یا شرکتی نیاز دارد.

«نوال عبدالمنعم» عضو جمعیت سرمایه گذاری اسلامی مصر گفت: بانکداری اسلامی مبتنی بر توسعه واقعی است و از پس انداز افراد در شبکه های سرمایه گذاری مرتبط با فعالیت تولیدی که در کالاها معامله می شود، استفاده می شود. این مسئله از رشد اقتصادی حمایت می کند و پیامدهای تورم را کاهش می دهد.

عبدالمنعم افزود: پایبند نبودن به پرداخت سود ثابت این امکان را به بانک ها و موسسه ای مالی اسلامی می دهد تا تخصیص منابع برای فعالیت های سودآور و مفید اقتصادی را بهبود بخشند. بانکداری اسلامی مبنتی بر مشارکت بین طرفین معامله مالی است.

این مسئول بانک البرکه مصر گفت: بانکداری اسلامی با بخش های ناسازگار با احکام شریعت اسلامی مانند مشروبات الکلی، سیگار و سایر بخش هایی که شبه شرعی دارد، تعامل نمی کند.

وی ادامه داد: دوره آتی شاهد رونق زیادی در حجم بانکداری اسلامی به خصوص با تصویب قانون صکوک که بانک ها را برای جذب بیشتر نقدینگی مشتریان تشویق خواهد کرد، خواهد بود.

چاپ خبر