رئیس کل دادگستری هرمزگان در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی استان تاکید کرد:
نسبت به افتادن برگ درخت و یک وجب خاک هم حساس باشید
صالحی با اشاره به اهمیت جایگاه منابع طبیعی، گفت: نسبت به افتادن برگ درخت وحتی یک وجب خاک هم حساس باشید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، « علی صالحی » در نشست صمیمی با مدیرکل منابع طبیعی، معاون حفاظت و مدیرحقوقی این اداره کل به جایگاه و تاثیرگذاری منابع طبیعی و حفاظت از عرصه های طبیعی اشاره و خاطرنشان کرد: منابع طبیعی امانتی است که بدست ما سپرده شده تا به آیندگان واگذار کنیم.

 

وی افزود: بنابراین اهمیت نگهداری، محافظت و صیانت از عرصه های طبیعی در راستای نگهداشت این میراث طبیعی و گرانقدر بیش از پیش بوده و توصیه می کنم که در این عرصه دچار روزمرگی نشوید.

 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: با حساسیت بالایی نسبت به حفظ و صیانت از عرصه های طبیعی از تیررس سواستفاده کنندگان پیگیری و حراست کنید.


وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، از تمامی گونه های درختی و گیاهی باید صیانت شده و با مستندسازی و کاداستر که بحث اصلی و مورد تاکید هست.

 

 

چاپ خبر