مروری بر صفحه اول روزنامه های ۲۹خرداد قم
توسعه اقتصادی وتحرک بزرگ اجتماعی باشتاب درایران ادامه دارد/ملت ایران پیروز جنگ اراده ها خواهد بود/برد برجامی ایران/برخورد قاطع با اخلال گران اقتصادی/متهمان پروژه انبوه سازی رضوان دستگیروتعدادی ازآنها تحت تعقیب هستند ازعناوین روزنامه های امروز است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، عماوین صفحه اول روزنامه های 29خرداد قم به شرح زیر است:

 

شاخه سبز:

توسعه اقتصادی و تحرکبزرگ اجتماعی با شتاب در ایران ادامه دارد

 

ایمان:

ملت ایران پیروز جنگ اراده ها خواهد بود

19 دی:

برد برجامی ایران

 

گویه:

 برخورد قاطع با اخلال گران اقتصادی

پیام قم:

 متهمان پروژه انبوه سازی رضوان دستگیر و تعدادی از آنها تحت تعقیب هستند

چاپ خبر