رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان
۱۰ هزار تن پسته از رفسنجان صادر شد
رضایی از صادرات بیش از ۱۰ هزار تن پسته طی ۹ ماه گذشته از این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رفسنجان ، «حسین رضایی» امروز( 26 خرداد) در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: رهبری تأکید دارند که خود را از وابستگی به نفت جدا کنیم ولی نتوانستیم اما در بخش کشاورزی می توان ثروت آفرینی کرد و از وابستگی به نفت خارج شد.

 

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان افزود: طی دو سال گذشته در استان کرمان که محصول پسته افت کرد فهمیدیم درآمد پسته بود که صنعت را سرپا نگه داشته لذا اوضاع صنایع وابسته به کشاورزی بهتر از صنایع دیگر است و در رفسنجان خوشبختانه در گذشته سرمایه گذاری با نگاه بلند مدت 30 تا 40 ساله با درامد پسته ایجاد شده است.

 

 

وی با بیان اینکه سالی که گذشت تقریباً سال نابودی پسته بود  اما از 9 ماه گذشته تا کنون که 20 هزار تن پسته از ایران صادر و 10 هزار تن از این محصول ارزآور از رفسنجان به کشورهای خارجی صادر شد؛ تصریح کرد: 80 هزار هکتار باغ پسته در خراسان ایجاد شده اگر علمی پیش نروند به مشکل بر می خورند 470 هزار هکتار پسته کاری در کشور داریم که 80 هزار هکتار آن در رفسنجان وجود دارد.

 

 

رضایی ادامه داد: امسال باغ هایی داریم که در هکتار 8 تن پسته برداشت خواهند کرد به این دلیل که وضعیت آبیاری نوین و وضعیت تغذیه ای را خوب اجرا کردند که وضعیت این دو مؤلفه در افزایش محصول مهم است و باغداران اگر از نظرات کارشناسان استفاده کنند میزان بهره وری افزایس می یابد.

 

 

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 2 هزار هکتار در رفسنجان به سیستم آبیاری نوین مجهز شد و امسال هم که باغداران اهمیت این آبیاری را فهیمدند استقبال خوبی کردند و 2 هزار هکتار باغ دیگر در دستور کار اجرایی شدن سیستم آبیاری نوین قرار دارد و تا کنون در این شهرستان بیش از 11 هزار هکتار قطره ای در رفسنجان اجرا شده است.

 

 

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان با اشاره به وجود 36 هزار بهره بردار با 80 هزار هکتار باغ پسته در رفسنجان گفت: عمده مالکین به علم روز مجهز می شوند و در حال حاضر تفاوت عملکرد آنان مشخص است؛ باغدارانی که علمی عمل کنند یقیناً محصول خوبی برداشت می کنند  و این افراد با نظر کارشناسان تقریبا 200 کیلوگرم کود شیمیایی در هکتار کمتر مصرف می کنند و تقریباًحدود 12 لیتر سم کمتر در هکتار مصرف می کنند لذا علمی کار کردن مصرف نهاده های کشاورزی باعث افزایش محصول می شود.

چاپ خبر