مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی
حوزه فرهنگ و هنر، بهترین جایگزین منابع در شرف اتمام کشور است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه اقتصاد متکی به نفت تاب آوری در برابر تکان های اقتصادی را پایین می آورد از حوزه فرهنگ و هنر به عنوان بهترین جایگزین منابع تمام شدنی در کشور یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از زنجان، «محمدمحمدپور» صبح امروز 25 خرداد ماه در نشست مدیران کل و معاونین فرهنگ و ارشاد اسلامی شمالغرب کشور به میزبانی زنجان با اشاره به اینکه منطقه پنج شرایط خوبی ایجاد کرده که در حوزه ماموریت های وزارتخانه متبوع هماهنگی داشته باشیم، گفت: این منطقه به لحاظجمعیت درصدی خوبی را به خود اختصاص داده است و تقسیم بندی کشور از سدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هشت منطقه از نظر هم افزایی و تبادل تجربیات مثمر ثمر است.

 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با یادآوری اینکه این منطقه بندی موجب کارهای بزرگی در حوزه فرهنگی و هنری شده است، اظهار کرد: 11.4 درصد جمعیت کشور در این منطقه قرار دارد که با تبادل تجربیات کارهای بزرگی می توان کرد.

 

وی با اشاره به اینکه حوزه فرهنگ و هنر گسترده ترین حوزه ماموریتی و تنوع ماموریت دارد، گفت: 105 خدمت تحت پوشش ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های کشور است و در سایر حوزه ها هم نقش این ادارات بسیار برجسته است.

 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: این در حالی است از 8 هزار میلیارد اعتبار بخش فرهنگی کشور تنها یک هشتم در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.

 

وی به نیاز امروز فرهنگ کشور اشاره کرد و با ابراز امیدواری برای اثرگذاری فرهنگ و هنر گفت: در دوره تحریم های اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی یاد گرفتیم روی پای خود بایستیم و بنا به تاکیدات رهبری اقتصاد متکی به نفت تاب آوری در برابر تکان های سیاسی و اقتصادی و نطامی پایین اورده و معیشت ما دچار آسیب شود.

 

محمدپور با اشاره به اینکه بهترین جایگزین منابع در شرف اتمام حوزه فرهنگ و هنر است و اقتصاد دنیا بر مدار فرهنگ و هنر می چرخد، ادامه داد: صنایع فرهنگی در بخش اقتصاد فرهنگی بخش عمده ای را به خود اختصاص داده است و اقتصاد به دلیل اتکا به منابع تمام شدنی است به راحتی آسیب می بیند.

 

به گفته وی اعتقاد تمام دنیا بر این است که حوزه فرهنگ و هنر منابع جایگزین خوبی برای منابع تمام شدنی است.

 

این مقام مسئول با ابراز تاسف به سهم صفر درصدی ایران از صنایع فرهنگی در دنیا گفت: تنها فرهنگ و هنر به عنوان حوزه بالنده و پویا تاثیرگذار است و هر زمانی که دیگر  حوزه ها کم می آورند؛ فرهنگ و هنر به کمک می آید  و اطمینان در حوزه های دیگر ایجاد می کند.

 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: تنها در حوزه فرهنگ و هنر تحریم ناپذیر هستیم و هیچ کشوری نمی تواند جایگاه تمدنی ایران را کتمان کند.

 

وی با اشاره به اینکه باید با نگاه تخصصی جایگاه خود و ارتباط با نسل های آینده  کارهای خوبی انجام دهیم، گفت: از اینرو لازم است افراد متخصص در این حوزه مدیریت فرهنگ و هنر را برعهده بگیرند.

 

محموپور خاطرنشان کرد: ضرورت ایجاب می کند که هنرمندان برای حراست و صیانت از جایگاه کشور پای کار بیایند و به نقطه های اطمینان و اثرگذاری برسیم.

 

این نشست با حضور نمایندگان هنری و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای اجرای طرح های مشترک و طرح موضوعات مربوطه به حوزه هنری و سینمایی به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تشکیل شد.

 

چاپ خبر