واحدهای صنعتی و خدماتی در شهرستان ایرانشهر مورد پایش قرار گرفتند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایرانشهر گفت: به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست، واحدهای صنعتی و خماتی این شهرستان مورد پایش قرار گرفتند.

محمد انور هاشمزهی  رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر به خبرنگار شبستان گفت: از آنجایی که فعالیت برخی از واحدهای صنعتی و خدماتی تاثیر منفی بر محیط زیست اطراف خودش دارد لذا در قالب طرحی واحدهای صنعتی و خدماتی فعال در شهرستان مورد پایش کارشناسان حفاظت محیط زیست و آزمایشگاههای معتمد محیط زیست قرار گرفتند.

 

وی افزود: این پایش بر روی واحدهای مذکور با حضور کارشناسان و به همراه نمایندگان آزمایشگاه متعمد و با بهره گیری از تجهیزات و روش های نوین  طی برنامه ریزی انجام شد.

 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر تصریح کرد: واحدهای شن وماسه، کارخانه های آسفالت، کوره های آجرپزی، بیمارستانها، واحدهای فعال در شهرک صنعتی، نیروگاهها، ایستگاههای تقلیل فشار خط لوله گاز مورد پایش شدند.

 

هاشمزهی گفت: از دودکش ها وخروجی فاضلاب ها و میزان صوت و... نمونه برداری انجام شد. نتایج  پایش مذکور  کمک زیادی به کارشناسان پایش و نظارت برفعالیت واحد های فعال شهرستان به منظور جلوگيري از آلودگي محيط زیست اعم از کمي و کيفي می نمایند.

چاپ خبر