عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
پایه های مالیاتی که در کشور می تواند مورد استفاده قرار گیرد هنوز تعریف نشده اند
موسوی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از بودجه عمومی کشور را مالیات تامین می کند اما در کشور ما کمتر به مالیات توجه شده است، گفت: پایه های مالیاتی که در کشور می تواند مورد استفاده قرار گیرد هنوز تعریف نشده اند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «فرید موسوی» شب گذشته (4 خرداد) درباره ضرورت توسعه پایه های مالیاتی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اشاره به اینکه بخش عمده ای از بودجه عمومی کشور را مالیات تامین می کند اما در کشور ما کمتر به مالیات توجه شده است، گفت: پایه های مالیاتی که در کشور می تواند مورد استفاده قرار گیرد هنوز تعریف نشده اند. مالیات به عنوان جبران هزینه های عمومی دیده شده اما در کشورهای دیگر به عنوان پشتیبان و هدایت راهبردهای اقتصادی استفاده می شود.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کشور ما کاملا برعکس کشورهای دیگر است و مالیات به جای اینکه مشوق تولیدباشد بازدارنده است، گفت: در کشور ما 20 تا 30 درصد فرار مالیاتی داریم.

 

وی در بخش دیگری از صحبتهایش در این برنامه خبری درباره عدم اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: هرتغییر که اتفاق می افتد یک مقاوتی در بدنه دولت و فعالین شکل می گیرد که طرح جامع مالیاتی نیز مستثنی نیست و با واقعیت موجود فاصله زیادی داریم. ما هنوز باور نکرده ایم که طرج جامع مالیاتی چه منافعی می تواند داشته باشد و نیاز به فرهنگ سازی دارد.

 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی هم رفتار دولتی که به دست مردم نگاه می کند و رفتار دولتی که مردم به دست او نگاه می کنند وجود دارد و از نظر نظام اجرایی و نظام اطلاعاتی که باید در اختیار سازمان مالیاتی قرار  گیردهمپنان مشکل دارد.

 

موسوی با اشاره به اینکه در ساماندهی مالیاتی که در دولت نهم و دهم صورت گرفت قصد ساماندهی مالیات داشتند با سوداگری هایی که در جامعه وجود دارد هنوز مشکلات مرتفع نشده استف خاطرنشان کرد: 2 سال است که سازمان مالیاتی قول داده لیست مالیاتی دستگاه ها را ارائه کند که با وجود افراد غیر مولد هنوز به مجلس ارائه نشده است./

چاپ خبر