«علی ربیعی» سخنگوی دولت شد
علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری و سخنگوی دولت شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری و سخنگوی دولت شد.

 

علی ربیعی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از یک سال به کابینه بازگشت./

چاپ خبر