دبیر اول جبهه رفاه، پیشرفت و عدالت خبر داد:
دیدار جبهه رفاه پیشرفت و عدالت با آیت الله رییسی
محمدی نوری از دیدار احزاب عضو جبهه رفاه، پیشرفت و عدالت با رییس قوه قضاییه در اینده ای نزدیک خبر داد.

«محمد جواد محمدی نوری» در گفتگو با خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان در مورد برنامه های دیدار جبهه رفاه، پیشرفت و عدالت گفت: در آینده ای نزدیک جبهه پیشرفت و رفاه و عدالت دیداری را با آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه برگزار می کند. این دیدار نشست مشترکی با حضور دبیران کل احزاب عضو جبهه رفاه پشرفت عدالت برگزار می شود.

 

دبیر اول جبهه رفاه، پیشرفت و عدالت افزود: این نشست با هدف تقویت برنامه ها و اهداف مشترک در قوه قضاییه برگزار می شود و مباحث حقوقی و نقطه نظرات جبهه در این نشست مطرح می شود.

 

گفتنی است ۲۵ حزب از احزاب و جریانهای سیاسی کشور عضو جبهه رفاه پیشرفت و عدالت هستند./

چاپ خبر