عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
ماموریت مجلس به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش در رابطه با افزایش حقوق ها در سال ۹۸
کاظمی گفت: دیوان محاسبات موظف شد ظرف یک هفته آینده گزارشی را از روند اجرای بندی از قانون بودجه سال ۹۸ در مورد افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان و همچنین ضریب ۱۰ درصد به مجلس ارایه دهد.

«علی کاظمی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به بررسی موضوع افزایش حقوق در سال 98 در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: روز گذشته بحث افزایش حقوق 400 هزار تومانی و همچنین 10 درصد در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان و همچنین اعضای کمیسیون نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند.

 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت تاکید دارد که این قانون را اجرایی کرده است اما در برخی موارد نیز گزارش هایی ارسال می شود مبنی بر عدم اجرای قانون لذا مقرر شد دیوان محاسبات ظرف یک هفته گزارشی را در مورد اجرای این قانون یعنی هم بحث افزایش حقوق 400 هزار تومانی و هم ضریب 10 درصدی تهیه و به کمیسیون ارایه دهد.

 

کاظمی تصریح کرد: اظهار نظر در مورد اینکه آیا قانون اجرا شده است یا نه به بعد از گزارش دیوان محاسبات موکول می شود./

 

 

چاپ خبر