ثبت «۳۰۰ مسجد جامع» در کتاب «تاریخ مساجد آدیس آبابا»/ تبلوری از فرهنگ مسلمانان اتیوپی
نویسنده کتاب «تاریخ مساجد آدیس آّبابا» گفت که هدف از تالیف این کتاب، مستند کردن تاریخ ۳۰۰ مسجد در پایتخت اتیوپی است، زیرا این مساجد تبلور فرهنگ و تمدن مسلمانان این کشور است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، «عبدالفتاح عبدالله» نویسنده کتاب «تاریخ مساجد آدیس آبابا» در گفتگو با العین الاخباریه، گفت: آدیس آبابا پایتخت اتیوپی 300 باب مسجد دارد که بخشی از تاریخ این مسجد به شمار می آید و باید برای نسل آینده حفظ و ثبت شود.

عبدالله درباره هدف اصلی تالیف این کتاب، گفت: اسامی و وجود این مساجد در هیچ جایی مستند و ثبت نشده بود.

این نویسنده که 16 کتاب درباره فرهنگ و عادات و سنن اتیوپی منتشر کرده است، گفت: تاریخ مسلمانان هرجایی که باشند با تاریخ مساجد، آموزش، فرهنگ و همه فعالیت های انسانی در ارتباط است.

وی ادامه داد: تاریخ مسلمانان اتیوپی با مساجد که اطراف آن ساخته اند، مرتبط است، به همین دلیل نوشتن تاریخ مساجد در آدیس آبابا با جامعه مسلمان در این شهر ارتباط دارد.

عبدالله  گفت: باوجود اینکه اتیوپی شماری از علما و شیوخ را در خود جای داده است، اما این مساجد به نام آنها نامگذاری نشده است. امیدوارم که این مساجد با نام شخصیت های تاریخی و قدیمی اتیوپی مزین شود.

نویسنده کتاب «تاریخ مساجد آدیس آبابا»افزود: در سال 2008 میلادی بخش اول کتاب «تاریخ مساجد آدیس آبابا» را منتشر کرده است و پس از دو سال بخش دوم آن منتشر شد و در دو کتاب تاریخ بیش از 300 مسجد جمع شده است.

وی تاکید کرد که بر این کتاب بر سه مسئله متمرکز شده است، یکی نامگذاری مساجد، طراحی و معماری آن و منابع درآمدی آنهاست.

عبدالفتاح عبدالله گفت: بیشتر این مساجد با کمک های خیرخواهانه ساخته شده است. در این دو کتاب به چگونگی فراهم شدن وضعیت اقتصادی بهتر برای مساجد اشاره شده است.

وی ادامه داد: طراحی این مساجد شبیه فرهنگ اتیوپی است و با جامعه و عادات آن تناسب دارد.

این نویسنده تاکید کرد: مهم این است که این مساجد تمدن و فرهنگ مسلمانان اتیوپی را متبلور می کند تا به نقطه عطف آدیس آبابا تبدیل شود.

چاپ خبر