یک عکس از یک مسجد
مسجد؛ پایگاه بی پیرایگی
وقتی در مسجد حاضر می شوی هر که باشی با دیگران در مقام قرار داری، اینجا فقط تقوا را می خرند که آن هم خدا می داند و بس.

به گزارش خبرنگار مسجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان، در ادامه تصویری در این باره می آید:

 

 

 

 

 

چاپ خبر