مرگ کارمندان به خاطر خستگی زیاد
۲۲۵ نفر از برگزارکنندگان انتخابات و پلیس در مالزی به دلیل برگزاری طاقت فرسای انتخابات یک روزه خسته شده و جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری شبستان ، «خستگی»؛ عامل مرگ 200 کارمند و پلیس انتخابات در مالزی شناخته شده است.

 

225 نفر از برگزارکنندگان انتخابات و پلیس در مالزی به دلیل برگزاری طاقت فرسای انتخابات یک روزه خسته شده و جان خود را از دست دادند.

 

هفدهم آوریل، ده روز پیش مردم برای انتخاب رئیس جمهور جدید پای صندق‌های رای رفتند.

 

برخی از ماموران و ناظران انتخابات مجبور شدند 30 ساعت قبل از رای گیری بیدار بمانند.

 

1450 نفر در مجموع به دلیل خستگی راهی بیمارستان شدند که 225 نفرشان جان خود را از دست دادند.

 

منبع: دیلی میل

چاپ خبر