نماینده هند در مسابقات بین المللی قرآن کریم:
مهم ترین پیام قرآن «وحدت» است / مسلمانان جهان برای غلبه بر چالش ها با هم متحد شوند
نماینده هند در سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت که مهم ترین پیام قرآن ایجاد وحدت است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، «جابر احمد»،نماینده هند در سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری شبستان برگزاری چنین مسابقاتی را برای نزدیک کردن مسلمانان سراسر جهان به یکدیگر بسیار ارزشمند دانست و گفت که برنامه ریزی در این مسابقات بسیار دقیق بوده و همه افراد شرکت کننده از نحوه برگزاری مسابقات راضی هستند.

احمد در پاسخ به این پرسش که آموزه های قرآنی چگونه می توانند به بهبود زندگی انسان ها کمک کنند،گفت:«به اعتقاد من مهم ترین پیام قرآن،وحدت است.اگر انسان ها واقعا به آموزه های قرآن عمل کنند و راهنمایی های آن را در زندگی خود عملا به کار بگیرند میان آنها اتحاد به وجود می آید و این اتحاد می تواند صلح و دوستی را در سراسر جهان به وجود بیاورد.»

وی همچنین در مورد نقش رسانه در ترویج آموزه های قرآنی گفت: «رسانه ها می توانند پیام اصلی قرآن یعنی همان وحدت را به گوش همه جهان به ویژه مسلمانان در سراسر جهان برسانند و این می تواند موجب متصل کردن و ارتباط مسلمانان از گوشه و کنار جهان با یکدیگر باشد.»

«جابر احمد» با اشاره اینکه مسلمانان در سراسر جهان از جمله در هند با چالش هایی مواجه هستند،تاکید کرد که اگر همه  مسلمانان بر اساس آنچه قرآن دستور داده دست به دست هم بدهند و از یکدیگر حمایت کنند می توانند بر مشکلات خود غلبه کنند.

نماینده هند در سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وظیفه او دیگرانی که قدم در راه قرآن گذاشته اند برای نزدیک کردن افراد به این کتاب آسمانی چیست،گفت: « افرادی که خود را قرآنی می دانند مانند آنهایی که حافظ قرآن هستند یا قرآن را قرائت می کنند این است که با رفتار و کردار قرآنی خود افراد را به این کتاب نزدیک کنند.»

وی خاطرنشان کرد که رفتار انسان است که می تواند بر دیگران تاثیر داشته باشد نه حرف هایی که می زنند، بنابراین باید افراد قرآنی با عمل خود دیگران را هم به قرآن نزدیک کنند.

«جابر احمد» در پاسخ به این پرسش که قرآن چه تاثیری بر روی زندگی شخصی او داشته است،گفت: «من مسلمان هستم و قرآن و راهنمایی های آن برای من بسیار اهمیت دارد.قرآن موجب شده است تا من هر چه بیشتر به خداوند نزدیک بشوم و همین مسئله موجب آرامش و برکت در زندگی من شده است.»

او که در رشته قرائت تحقیق آقایان در این دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم در تهران شرکت کرده است می گوید که کار بر روی قرآن را از سن 10 سالگی آغاز کرده و اولین معلمش «قاری مشتاق» بوده است.

چاپ خبر