درگیری بین ریاست جمهوری و ارتش ادامه دارد
برگ دیگر از اعتراض های الجزایر/ تظاهرات آهنگین معترضان ضد بوتفلیقه
مردم الجزایر در شمشمین جمعه متوالی اعتراض های مردمی، تظاهرات میلیونی را در سراسر این کشور به راه انداختند و خواستار برکنار«عبدالعزیز بوتفلیقه» و همه شخصیت های نظام کنونی از قدرت شدند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، مردم الجزایر امروز(جمعه نهم فروردین 1398)  تظاهرات گسترده خود را در سراسر این کشور ضد نظام «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری الجزایر درحالی برگزار کردند که بین فرماندهی ستاد ارتش و ریاست جمهوری درباره تدوام دوره «عبدالعزیز بوتفلیقه» درگیری وجود دارد.

تظاهرکنندگان خلاق الجزایری در این وضعیت سیاسی به سردادن سرودها و ترانه هایی اقدام کردند که از این حرکت مردمی ضد نظام الجزایر حمایت می کند.

الجزایر که از 22 فوریه گذشته تظاهرات مردمی مسالمت آمیز خود را آغاز کردند، این تظاهرات بزرگترین تظاهرات در تاریخ این کشور  به شمار می آید که خواهان برکناری بوتفلیقه از حکومت و خروج همه شخصیت های نظام آن هستند.

یک گروه از هنرمندان الجزایری مقیم داخل و خارج از این کشور با همراهی این حرکت مردمی، ترانه هایی را سرودند که بیانگر خواسته مردم از نظام الجزایر است.

معترضان الجزایری در ششمین جمعه متوالی اعتراض های گسترده خود را از مرکز الجزیره پایتخت الجزایر به خصوص میدان البرید المرکزی و مناطق دیگر این کشور آغاز کردند.

 

این نخستین جمعه پس از درخواست «احمد قاید صالح» فرمانده ستاد ارتش الجزایر مبنی بر اجرای ماده 102 قانون اساسی مربوط به واگذاری سمت رئیس جمهوری است که مردم در خیابان ها سرازیر می شوند.

مردم الجزایر درصورتی که از آغاز این تظاهرات ها شعار «ارتش و مردم برادرند» سرمی دادند، این بار پلاکاردهایی را در دست داشتند که اشاره به خواسته ستاد ارتش برای اجرای ماده 102 قانون اساسی و برکناری بوتفلیقه دارد.

معترضان همچنین با سردادن شعارهایی، مخالفت خود را نسبت به نظارت شخصیت های نظام بوتفلیقه از جمله «عبدالقادر بن صالح» رئیس مجلس امت و «نورالدین بدوی» نخست وزیر در مرحله آینده اعلام کردند.

الجزایر از 22 فوریه شاهد تظاهرات هایی در مخالفت نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه برای بار پنجم بود، اما پس از انصراف از نامزدی اش، تظاهرات ها ادامه یافت و اینبار در مخالفت به تمدید دوره چهارم ریاست وی است. معترضان خواهان کنارگیری همه شخصیت های قدیمی در نظام کنونی هستند.

چاپ خبر