ورود «جریان افراط‌گرای شیعه، مختصات فکری و رفتاری» به بازار نشر
کتاب «جریان افراط‌گرای شیعه، مختصات فکری و رفتاری» به قلم مهدی مسائلی و با فصولی همچون اسلام آمریکایی ادامه اسلام اموی و ️روش‌شناسی مواجهه منتشر شد.

خبرگزاری شبستان، گروه مهدویت و غدیر: کتاب «جریان افراط‌گرای شیعه، مختصات فکری و رفتاری» به قلم مهدی مسائلی منتشر شد.

 

بنابر این گزارش، این کتاب در پنج فصل تنظیم شده که عناوین آن عبارتند از:

 

اسلام آمریکایی ادامه اسلام اموی؛

ریشه‌ها و عوامل پیدایش افراط‌گری در شیعه؛

مختصات فکری و رفتاری جریان افراط‌گرا؛

ابزارها و روش تبلیغ؛

روش‌شناسی مواجهه.

 

این کتاب در ۱۳۴ صفحه توسط نشر آرما منتشر شده است.

چاپ خبر