دستور کار جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس
بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت/ تحقیق و تفحص از سیاست ارزی اخیر دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات این هفته کمیسیون های تخصصی بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، تحقیق و تفحص از سیاست ارزی اخیر دولت و بررسی طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش را در دستور کار خود دارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات این هفته کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، تحقیق و تفحص از سیاست ارزی اخیر دولت، بررسی طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش، بررسی سوال داریوش اسماعیلی نماینده کوار و سروستان از وزیر دادگستری و ادامه بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار دارند.

دستور کار جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری به شرح زیر است:

کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

بازدید از سامانه جامع امور گمرکی کشور

نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی شکایت و پرونده‌های مطروحه در کمیته‌ها.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

ادامه بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و طرح الحاق یک تبصره به بند ب ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی.

 

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

طرح اصلاح بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

 

کمیسیون اقتصادی

بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سیاست ارزی اخیر دولت و ارزیابی عملکرد سامانه نیما و بررسی آثار و آسیب‌ها و آفات و مفاسد احتمالی اجرای مصوبه ارزی ۱۳۹۷ به استناد ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

انتخاب دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون جهت عضویت در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مستند به بند ۱۲ ماده ۲ قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور.

 

 

کمیسیون بهداشت و درمان

استماع گزارش مسئولان دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط.

بررسی طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان.

 

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کمیسیون در اجرای ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی با حضور نمایندگان طراح و شورای نگهبان و وزارت کشور و وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

 

کمیسیون صنایع و معادن

بررسی سوال داریوش اسماعیلی نماینده کوار و سروستان از وزیر دادگستری.

بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی.

 

کمیسیون فرهنگی

بررسی رویدادهای فرهنگی.

ادامه بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده.

 

کمیسیون قضائی و حقوقی

بررسی طرح اصلاح ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی/

بررسی طرح اصلاح بند ب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور/

بررسی طرح الحاق یک تبصره به بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت./

چاپ خبر