بازرس خانه احزاب خبر داد:
حضور قریب به ۱۰۰ حزب در مجمع عمومی خانه احزاب
محمدی نوری از ارائه آخرین گزارش وزارت کشور در مورد فعالیت های سیاسی خانه احزاب خبر داد و گفت: بر اساس آخرین آمار وزارت کشور فعالیت سیاسی ۹۸ حزب مورد تایید قرار گرفت.

«محمد جواد محمدی نوری» در گفتگو با خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان در مورد گزارش جلسه خانه احزاب گفت: آخرین جلسه خانه احزاب با حضور اکثریت اعضاء و بازرسان روز چهارشنبه برگزار شد. در این جلسه در خصوص برگزاری بزرگترین انتخابات سیاسی سال ۹۷ در حوزه امور سیاسی احزاب تاریخ ۲۳ اسفند ماه در وزارت کشور قطعی شد.

 

بازرس خانه احزاب در مورد آخرین گزارش وزارت کشور از احزاب مورد تایید کمسیون ماده ۱۰ اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش وزارت کشور اسامی ۹۸ حزب تاکنون به خانه احزاب ارسال شده و ممکن است تا چند روز آینده اسامی چند حزب دیگر نیز به این لیست اضافه شود.

 

دبیر کل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی ادامه داد: مجمع عمومی خانه احزاب با حضور قریب به ۱۰۰ حزب برگزار می شود.

 

وی تصریح کرد: بر اساس خود اظهار احزاب و تشکل های سیاسی تاکنون ۴۰ حزب خوداظهاری را اعلام کردند. خود اظهاری احزاب و تشکل های سیاسی مشخص می کند که احزاب در کدام یک از سه جریان اصلاح طلب و اصولگرا ،مستقلین  در روز انتخابات مجمع عمومی خانه احزاب شرکت می کنند.

 

عضو شورای مرکزی خانه احزاب  اظهار کرد: مجمع عمومی خانه احزاب در ۲۳ اسفند ماه با حضور مقامات عالی رتبه وزارت کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. دستور جلسه مجمع عمومی، انتخاب شورای مرکزی، بازرسان خانه احزاب برای یک دوره سه ساله و همچنین ارائه پیشنهاداتی در مورد تغییر اساسنامه است.

 

وی ادامه داد: دغدغه تمام احزاب و تشکل های سیاسی در دوره چهارم حفظ انسجام و ارامش میان احزاب بود و همین موضوع نقطه قوت خانه احزاب در دوره چهارم است./

 

 

چاپ خبر