سرپرست معاونت فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد:
کانون‌های مساجد می‌توانند شبکه توزیع آثار فاخر فرهنگی باشند
سعادتی با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی هنری می‌توانند شبکه توزیع محتواهای دینی و انقلابی و آثار فاخر فرهنگی باشند، گفت: این کانون‌ها می‌توانند فیلم‌های فاخر را در مساجد اکران کنند.

«سعید سعادتی» در گفت‌وگو با خبرنگار مسجد و کانون‌های مساجد خبرگزاری شبستان با بیان اینکه مساجد در شکل گیری، پیروزی و بسیج نیروهای مردمی، نقش بی بدیل، بی نظیر و محوری داشته اند، گفت: مساجد در خنثی کردن توطئه های دشمنان علیه انقلاب در زمینه های مختلف از جمله قومیت ها و تجزیه طلبی، محور وحدت بوده اند.

 

سرپرست معاونت فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اضافه کرد: نیروها در دوران دفاع مقدس نیز از مساجد عازم جبهه ها می شدند و مساجد در نهضت های علمی و فرهنگ کشور نیز نقش محوری داشته اند.

 

وی در ادامه با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی هنری می توانند نقش بسزایی در انتقال دستاوردها و پیام انقلاب اسلامی به نسل های سوم و چهارم ایفا کنند، خاطرنشان کرد: این دو نسل نه دوران انقلاب اسلامی را مشاهده کردند و نه دوران دفاع مقدس را مشاهده کردند بلکه از خاطرات آن دوران به صورت شفاهی اطلاع یافتند.

 

سعادتی گفت: کانون‌های فرهنگی هنری می تواندن با ابزار هنر دستاوردهای انقلاب اسلامی را به اطلاع نسل های سوم و چهارم برسانند، به ویژه اینکه مقام معظم رهبری فرمودند هر تمدنی که از ابزار هنر استفاده کند، مانا می شود و می تواند پیامش را به اطلاع دیگران برساند.

 

وی اضافه کرد: کانون‌های فرهنگی هنری می توانند با استفاده از ظرفیت مساجد و ظرفیت نوجوانان و جوانان مستعد در رشته های علمی و هنری، تاریخ انقلاب را به صورت دقیق تدوین کنند.

 

سرپرست معاونت فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گفت: کانون‌های فرهنگی هنری می توانند پیام انقلاب را با استفاده از فناوری و ابزارها و روش های نو مانند فیلم و پویانمایی برای نسل های سوم و چهارم عرضه کنند.

 

Image result for ‫سعید سعادتی کانون های فرهنگی هنری‬‎

 

وی خاطرنشان کرد: کانون‌های فرهنگی هنری همچنین می توانند در زمینه گفتمان سازی و روشن گری نیز فعالیت کنند و پیام انقلاب اسلامی را به توده های مردم، نوجوانان و جوانان و قشرهای مختلف مردم برسانند.

 

سعادتی در ادامه با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی هنری می توانند شبکه توزیع محتواهای دینی و انقلابی و آثار فاخر فرهنگی باشند، گفت: این کانون‌ها می توانند فیلم های فاخر را در مساجد، اکران و تئاترهای فاخر را نیز در مساجد به نمایش درآورند.

 

Image result for ‫نمایش فیلم در مساجد‬‎

 

 

 

 

 

چاپ خبر