«سفر به دور» اتاقم چاپ شد
کتاب«سفربه دوراتاقم»اثر«اگزویه دومستر»با ترجمه «احمد پرهیزی» را انتشارات ماهی چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

 

 به گزارش خبرگزاری شبستان،در توضیح این اثر آمده است:« در سالهای پایانی قرن هجده، یک اشراف زاده ی جوان، در نتیجه یک دوئل، به مدت چهل و سه روز در خانه اش در تورین محبوس می شود. در این مدت هم برای اینکه حوصله اش سر رفته است و هم از سر شوخی با اتفاقی که افتاده است، تصمیم می گیرد سفرنامه ای بنویسد درباره اتاقش. پاسگال روزی گفته بود که تمامی مشکلات بشر به این خاطر است که نمی تواند به تنهایی در اتاقشان بنشیند و شاد باشند؛ سفر به دور اتاقم نتیجه یک حبس اجباری در اتاق است.که نویسنده ی آن سعی کرده شاد باشد و نتیجه یک حبس اجباری دراتاق است که نویسنده آن سعی کرده شاد باشد و نتیجه کار آن درخشان از آب درآمده است.

 این کتاب ادیسه کمیک است و به سبک سیاق آثار لارنس استرن که خبر ازآغاز جنبش رمانتیسم می دهد.

 کتاب سفر به دوراتاقم را احمد پرهیزی چاپ کرده است و «مهدی نوری» و«علیرضا اسماعیل پور» ویرایشش کرده اند و در قطع جیبی و در 128 صفحه به همت نشر ماهی چاپ شده است.

چاپ خبر