معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد:
تلاش برای برگزاری نمایشگاه کتاب با کیفیتی متفاوت و تاثیرگذارتر از قبل
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تلاش شــد روند برپایی نمایشگاه کتاب به هیچ عنوان و در هیچ استانی نه تنها متوقف نشود، بلکه با کیفیتی متفاوت و تأثیرگذارتر از قبل برگزار شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یاسوج، محسن جوادی در پیامی به هجدهمین نمایشگاه کتاب در کهگیلویه و بویراحمد آورده است: یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولان نظام از اولین روزهای پس از پیروزی انقــلاب اســلامی تاکنــون، مقولــه کتاب و کتاب خوانــی بوده اســت.

 

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: بــدون تردید برای دســتیابی به جایگاه مناســب در این زمینه، برگــزاری برنامه هایــی چون هفتــه کتاب، نمایشگاه های استانی، طرح های فروش فصلی و عیدانه کتاب، جشنواره ها و جایزه های کتاب و... بسیار مفید و ضروری است، اما به هیچ عنوان از اقدامی که می تواند در خانواده شروع و در ادامه در مدرسه و دانشگاه تکمیل شود، نباید غافل بود.

 

جوادی ادامه داد: خوشبختانــه دولــت محترم به رغــم وجود مشکلات اقتصادی، نگاه ویژه ای به فعالیت های فرهنگی و به صورت خاص بــه موضوع کتاب و کتابخوانی دارد که نمونــه بارز آن، برگزاری همین نمایشگاه های اســتانی کتاب است.

 

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: تلاش شــد روند برپایی آن به هیچ عنوان و در هیچ استانی نه تنها متوقف نشود، بلکه با کیفیتی متفاوت و تأثیرگذارتر از قبل برگزار شود.

 

وی خاظرنشان کرد: تقارن برگزاری هجدهمین نمایشــگاه کتاب اســتان کهگیلویه و بویراحمد بــا ایام مبارک برپایی جشــن های چهلمین ســال پیروزی انقلاب اسلامی، فرصت ارزشمندی برای همه علاقه مندان این عرصه اســت تا کتاب خوانی را یک گام بــه جلو ببرند.

 

جوادی ابراز داشت: مروری بــر تصاویر و مســتندات مرتبط با دوره های قبل نمایشگاه کتاب این استان از استقبال باشکوه عموم مردم خبر می دهد که امیدوارم نمایشگاه امسال نیز همچنان مورد توجه قرار گیرد و سهم مناسبی در رشــد فرهنگ، خردورزی و ســرانه مطالعه داشته باشد.

 

شایان ذکر است هجدهمین نمایشگاه کتاب استان کهگیلویه و بویراحمد، دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و نخستین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از سوم تا هشتم بهمن ماه جاری در دو نوبت صبح (ساعت 9 تا 12  ظهر) و عصرها (ساعت 15 و 30 تا 20 شب) در محل مصلی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) یاسوج پذیرای علاقه مندان است.

چاپ خبر