آیت‌الله رشاد:
اهل تقوی همواره در شوق پرواز به سوی خدا هستند
آیت‌الله رشاد گفت: اهل تقوا دارای فضایل زیادی هستند و چون بر ثمره اعمال خود اطمینان دارند همواره در شوق پرواز به سوی خدا هستند.

به گزارش خبرنگار قرآن و معارف خبرگزاری شبستان، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه امروز پیش از آغاز درس خارج فقه به سخنرانی پرداخته و با اشاره به فقراتی از فرمایشات امیرمومنان امام علی(ع) گفت: اهل تقوا دارای فضائل زیادی هستند.

وی افزود: از جمله ویژگی‌های اهل تقوا این است که هیچ دلبستگی به دنیا ندارند، هر انسانی زمان مرگ مشخصی برای رفتن از دنیا دارد اگر این زمان از طرف خداوند برای انسان‌ها تعیین نشده بود روح و نفس اهل تقوا بدون توقف از جسم آنان پرواز می‌کرد.

آیت‌الله رشاد با بیان اینکه روح اهل تقوا به دو علت در بدن آنها باقی می‌ماند، عنوان کرد: کسب اجر و پاداش بیشتر برای آخرت و ترس و نگرانی نسبت به عذاب الهی از جمله عواملی است که اهل تقوا را به ماندن در دنیا ترغیب می‌کند.

رییس شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه استان تهران با استناد به روایتی از امام رضا(ع) اظهار کرد: وعده و وعید از نظر مفهوم متفاوت هستد، در قرآن کریم وعده بر پاداش اعمال صالح و وعید بر پاداش اعمال ناصالح اطلاق می‌شود بنابراین وعده معنای مثبت و وعید به معنای منفی آن کاربرد دارد.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع) با بیان اینکه زمان مرگ انسان به دو صورت طبیعی و غیرطبیعی رخ می‌دهد، گفت: وقتی زندگی انسان بر اساس روال طبیعی تمام شود این نوع مرگ را اجل مکتوب می‌گویند اما اگر به صورت غیر طبیعی رخ دهد آن را اجل معلق می‌نامند.

آیت‌الله رشاد با بیان اینکه قضا و قدر الهی از سنن الهی است، ابراز کرد: انسان می‌تواند با تدبیر درست از قضای الهی به قدر او پناهنده شده و آن را تاخیر اندازد.

وی افزود: هدف از این سخن که اگر زمان مرگ مشخص از طرف خدا نبود روح اهل تقوا در جسم آنها باقی نمی‌ماند این است که انسان مومن نسبت به روح خود اختیاراتی دارد و هر زمان که اراده کند می‌تواند از مرکب جسم پیاده شده و به عالم آخرت سفر کند.

رییس شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: اهل تقوا چون بر ثمره اعمال خود اطمینان دارند همواره در شوق پرواز به سوی خدا هستند، اما استقرار روح آنان در جسم تحت تاثیر اراده الهی است.

چاپ خبر